Jeg er født i 1950 og bor i Oslo. Jeg har atelier på Blaker Skanse, og er medlem av Kunstskansen; en samling kunstnere som leier atelier her og av og til stiller ut sammen. Da jeg har dette atelier, ser jeg naturskjønne motiver fra mitt vindu og har malt en del malerier og også noen tegninger som er inspirert av landskapet. Jeg maler ikke slavisk etter motivet, men prøver å hente ut en essens av inntrykket og atmosfæren. At komposisjon og fargebruk "stemmer" er viktig for meg. Jeg tegner også selvportetter med kullstift,men portrettet er ofte bare et utgangspunkt for å tegne "andre" ansikter intuitivt.Jeg tegner og maler også andre motiver enn de før nevnte. Veien blir til mens jeg går...